Для полноценного использования личного кабинета Вам необходимо добавить к Вашему профилю код ИВС. Вы можете получить код в отделе обслуживания абонентов вашего коммунального предприятия.

Публічна оферта

 

Дана Публічна оферта являє собою угоду між сайтом https://my.quartal.com.ua та користувачем зазначеного інтернет-ресурсу, (разом Сторони), щодо отримання додаткових сервісних послуг на умовах, що викладені нижче.

 

1. Загальні положення Публічної оферти

 

1.1. В даній угоді а також правовідносинах, що виникають у зв’язку із її укладенням, Сторонами застосовуються наступні терміни та визначення:

 

1.1.1. Сайт адміністрації/Сайт - https://my.quartal.com.ua.

 

1.1.2. Адміністрація - правовласник сайту https://my.quartal.com.ua.

 

1.1.3. Користувач – дієздатна фізична особа, що долучилась до даної угоди у власних інтересах або виключно в рамках діючого законодавства в інтересах третіх осіб.

 

1.1.4. Платформа – програмно-апаратні засоби, інтегровані із Сайтом адміністрації.

 

1.1.5. Сервіс – комплекс послуг, що надаються Користувачу з використанням Платформи.

 

1.2. Адміністрація гарантує Користувачу використання Сервісу наступним чином:

- отримання інформації щодо реквізитів особових та розрахункових рахунків, що використовуються Користувачем для сплати за отримані комунальні послуги;

- отримання даних щодо суми заборгованості за отримані Користувачем комунальні послуги;

- внесення даних лічильників для розрахунку сум платежів за отримані Користувачем комунальні послуги;

- оплата за допомогою платіжних систем рахунків за отримані Користувачем комунальні послуги.

 

1.3. В цілях отримання інформації та користування послугами Сервісу Користувач підтверджує, що:

 

1.3.1. Ознайомився з умовами даної Публічної оферти в повному обсязі до початку користуванням Сервісом.

 

1.3.2. Приймає усі умови даної Публічної оферти в повному обсязі і зобов’язується їх дотримуватись.

 

1.3.3. Приймає ту умову, що дана Публічна оферта може бути змінена Адміністрацією в односторонньому порядку. Нова редакція Публічної оферти вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті адміністрації або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі.

 

1.3.4. Приймає ту умову, що в разі відмови від дотримання умов Публічної оферти, він зобов’язується негайно припинити користування Сервісом.

 

2. Загальні умови користування Сервісом

 

2.1. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та/або авторизації на Сайті у відповідності до встановленої Адміністрацією процедури.

 

2.2. Технічні, організаційні та інші умови використання Сервісу, у тому числі функціональні можливості Сервісу, доводяться до відома Користувача шляхом окремого розміщення на Сайті або в інструкції Користувача.

 

2.3. Обрані Користувачем логін та пароль являються необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх схоронність, самостійно обирає спосіб їх зберігання.

 

3. Гарантії Користувача

 

3.1. Адміністрація сайта вживає вичерпних заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації, що стосується Користувача.

 

3.2. Персональні дані Користувача збираються, зберігаються та використовуються Адміністрацією виключно на умовах та в межах, передбачених законодавством України про захист персональних даних.

 

3.3. Адміністрація наголошує про те, що ніяким чином не являється отримувачем коштів від Споживача, а лише надає Платформу для інформування Користувача про заборгованість та взаєморозрахунків з комунальними підприємствами, які виникають з договорів між останніми та Користувачем.

Оплати, які здійснює Користувач, стовідсотково зараховуються на рахунки комунальних підприємств, вибраних Користувачем.

 

4. Обмеження

 

4.1. Користувачу забороняється будь-яким іншим чином використовувати Сервіс крім як у спосіб, передбачений пунктами 1.2, 2.1, 2.2 даної Публічної оферти.

 

4.2. Порушення Користувачем вимог пункту 4.1 або інші дії, направлені на погіршення умов роботи Сервісу, як наприклад: введення в якості показників лічильників неспівмірно великих або малих величин, дає право Адміністрації сайту обмежити чи блокувати роботу Користувача із Сервісом.

 

5. Повідомлення

 

5.1. З метою забезпечення зворотнього зв’язку Користувача із Адміністрацією, Сервіс передбачає можливість направлення Користувачем Адміністрації повідомлень електронною поштою на адресу: hline@quartz.com.ua

або спілкування шляхом дзвінка на контактний телефон: (0472)540-124.